Како на прави начин помоћи детету у учењу

ОБЕЗБЕДИТЕ ДЕТЕТУ АДЕКВАТНЕ УСЛОВЕ ЗА РАД – адекватно осветљење, проветрену просторију, кутак за учење без детаља који ће ометати процес учења, бука сведена на минимум, задовољене физиолошке потребе, потребан материјал и прибор за рад

ПОМОЗИТЕ ДЕТЕТУ ДА ОРГАНИЗУЈЕ И ИСПЛАНИРА ВРЕМЕ ЗА УЧЕЊЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ И СЛОБОДНО ВРЕМЕ – подстичите дете да се придржава испланираног

ПОДСТАКНИТЕ ДЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕ СА РАДОМ И ИСТРАЈЕ ДО КРАЈА – ТАКО РАЗВИЈАТЕ УПОРНОСТ

ОХРАБРУЈТЕ ГА ПОХВАЛАМА – ТАКО РАЗВИЈАТЕ САМОПОУЗДАЊЕ

ПОВРЕМЕНО ОБИЂИТЕ ДЕТЕ ДОК РАДИ И ПОХВАЛИТЕ ЊЕГОВУ УСМЕРЕНОСТ И КОНЦЕНТРАЦИЈУ НА ЗАДАТАК

АКО ДЕТЕ ТРАЖИ ПОМОЋ –  можете објаснити на сличном примеру, подстаћи дете да потражи додатне информације и користи различите изворе информација, проверити тачност урађеног, показати различите технике учења (ако су Вам познате) и сл. али НИКАКО НЕМОЈТЕ ОДМЕЊИВАТИ ДЕТЕ У ИЗРАДИ ЗАДАТАКА ЈЕР ЋЕТЕ ТАКО ОГРАНИЧИТИ ОСАМОСТАЉИВАЊЕ И УМАЊИТИ САМОПОУЗДАЊЕ

ВАЖНО ЈЕ НАГЛАСИТИ ДА ЈЕ ЗНАЧАЈНО ДА ДЕТЕ БУДЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЗА ОНО ШТО УЧИ, ДА РАЗУМЕ СВРХУ ТОГА ШТО РАДИ И ДА ДОЖИВИ ВРЕДНОСТ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА У РАДУ И ОСЕЋАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА.