Како бити успешан?

КАКО БИТИ УСПЕШАН?

Успешан увек има план. Неуспешан увек има изговор.

Успешног гради урађено. Неуспешног гради пропуштено.

Успешан завршава. Неуспешан не почиње.

Успешан ретко касни. Неуспешан ретко стигне.

Успешан каже: Дозволи ми да ти помогнем!

Неуспешан каже: Кад ћеш ми помоћи?

Успешан мисли: Урадићу то, али биће тешко.

Неуспешан мисли: Тешко да ћу то урадити.

Успешан нађе решење за сваки проблем.

Неуспешан нађе проблем у сваком решењу.

Успешног хвале. Неуспешног теше.

Успешан упореди свој учинак са задатком.

Неуспешан упореди свој учинак са туђим.

Успешан је увек део одговора!

Неуспешан је увек део питања!

Успешан ради. Неуспешан предлаже.