Јавне набавке

January 29, 2021

Obaveštenje

Plan javnih nabavki (9) Odluka JN 2021
January 26, 2021

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“, НОВИ САД

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“ 2020
June 19, 2020

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-НАБАВКА РАДОВА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ЈНМВ – 06/2020

10. IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ново
June 19, 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈНМВ 06/2020

9. OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA
June 19, 2020

Додатне информацијe/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Текуће одржавање на објекту – Молерско фарбарски радови ЈНМВ 06/2020

8. Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije ново
June 12, 2020

ЈНМВ 6/2020

Poziv za podnošenje ponuda JNMV-6-20204. KD TOZA (1)