ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЈН ОП 7/2019 – услуга извођења ескурзија