ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-НАБАВКА РАДОВА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ЈНМВ – 06/2020