Упис у први разред 2019/2020

У понедељак 01.априла 2019. године почиње упис будућих ученика првог разреда школске 2019/2020. године уписују се ученици рођени у периоду од 01.03.2012. до 28.02.2013.године.

Документација потребна за упис :

  • Извод из матичне књиге рођених (копија)
  • Потврда педијатра о здравственом стању детета
  • Потврда о похађању припремног предшколског програма

(доставља се када је изда предшколска установа  коју дете похађа)

  • Фотокопија личне карте једног или оба родитеља као доказ о пребивалишту детета

Приликом уписа и предаје документације родитељи ће бити обавештени о термину провере спремности за полазак у школу која се врши у канцеларији педагошко-психолошке службе школе.

Родитељи нису у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају извод из матичне књиге рођених и уверење о пребивалишту за дете у папирној форми јер постоји могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем. 

И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној форми.

 

Добро нам дошли драги будући прваци !!!!!