Пријем родитеља

Редни
број
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
Задужење Време пријема
Дан у недељи Пре подне После подне
1 БОЖИЋ ТАМАРА проф.раз
наставе
Понедељак 950 – 1035 1450 – 1535
2 БРЧИН ДАРИНКА проф.раз
наставе
Среда
Четвртак
среда
1050-1135
четвртак
1740-1825
3 БУИЛА ЉУБЦА проф.раз
наставе
Уторак 1050 – 1135 1550 – 1635
4 БИЉАНА БОШЊАКОВИЋ проф.раз
наставе
Уторак 950 – 1035 1450-1535
5 ВЛАСТЕЛИЋ МЕРИМА проф.раз
наставе
Петак 1050 – 1135 1650 – 1735
6 ВОЈНОВИЋ ЗВЕЗДАНА наставник
енглеског ј.
Среда 1230-1315 1740-1825
7 ГАЈИНОВ МИЛАНКА проф.раз
наставе
Среда 1050 – 1135 1550 – 1635
8 ГУРБАЈ ЉУПКА проф.раз
наставе
Четвртак 850 – 935 1400-1445
9 ДАБИЋ ОЛИВЕРА проф.раз
наставе
Петак 1050 – 1135 1550 – 1635
10 ДРИНИЋ ДАНИЦА наст.раз.
наставе
Среда 1050 – 1135 1550 – 1635
11 ДОБРИЈЕВИЋ ЉИЉАНА проф.раз
наставе
Уторак 1050 – 1135 1650 – 1735
12 ЗОРИЋ ДУБРАВКА проф.раз
наставе
Уторак 950 – 1035 1450-1535
13 ЈАНКОВ ЉУБИЦА наставник
енглеског ј.
Уторак(парна)
четвртак(непарна)
1050 – 1135
9.50-10.35
1650 – 1735
15.50-16.35
14 КАРАНОВИЋ МИЛИЦА наст.раз.
наставе
Четвртак 1050 – 1135 1550 – 1635
15 КЛЕВЕРНИЋ ДРАГАНА проф.раз
наставе
Петак 1140-1225 1650 – 1735
16 КОВАЧЕВИЋ КНЕЖЕВИЋ
ЈАСМИНА
наставник
ликовног
Понедељак 1315 -1340  
17 МАНОЈЛОВИЋ ТАТЈАНА проф.раз
наставе
Петак 1050 – 1135 1550 – 1635
18 МАОДУШ АНА проф.раз
наставе
Четвртак 950 – 1035 1650 – 1735
19 МАРКОВИЂ ТАТЈАНА проф.раз
наставе
Петак 1050 – 1135 1550 – 1635
20 МАРКОВ НАТАША проф.раз
наставе
Понедељак 1140-1225 1740-1825
21 МИЛИВОЈЕВИЋ РУЖА проф.раз
наставе
Понедељак 1140-1225 1650 – 1735
22 МИЛИКШИЋ МИРЈАНА проф.раз
наставе
Четвртак 850 – 935 1400-1445
23 МИЛОВАНОВИЋ
ДАРИНКА
проф.раз
наставе
Четвртак 950 – 1035 1450-1535
24 МИЛОВАНЧЕВ ДРАГАНА наставник
енглеског ј.
Понедељак 950 – 1035 1450-1535
25 МИЉКОВИЋ ДРАГОЈЕВИЋ
ВЕСНА
проф.раз
наставе
Среда 950 – 1035 1450-1535
26 НАДРЉАНСКИ ДРАГАНА проф.раз
наставе
Петак 950 – 1035 1450-1535
27 НАСТИЋ БОЈАНА проф.раз
наставе
Среда 1140-1225 1650 – 1735
28 ОПАЧИЋ БИЉАНА проф.раз
наставе
Понедељак 1050 – 1135 1550 – 1635
29 ЂАЛИЂ НАТАЛИЈА проф.раз
наставе
  среда
8.50-9.35
уторак
17.40-18.25
30 РАКОВИЋ СВЕТЛАНА наставник
енглеског ј.
Понедељак 1050 – 1135 1650 – 1735
31 РАШИЋ ТАМАРА проф.раз
наставе
Среда 1050 – 1135 1550 – 1635
32 РУДИЋ СОЊА проф.раз
наставе
Четвртак 1050 – 1135 1550 – 1635
33 СТОЈЧИЋ ВЛАДИМИР наставник
веронауке
Уторак 950 – 1035 1550 – 1635
34 ТАДИЈИН АЛЕКСАНДРА наст.раз.
наставе
Четвртак 950 – 1035 1450-1535
35 ЂУРЂЕВИЋ МУЧАЈИ проф.раз
наставе
Петак 850 – 935 1400-1445
36 ЋИРИЋ ОЛГИЦА проф.раз
наставе
Четвртак 950 – 1035 1450-1535
37 РАТКОВИЋ ДАЈАНА проф.раз
наставе
Среда 950 – 1035 1450-1535
38 ШАРИЋ НАТАША проф.раз
наставе
Четвртак 1140-1225 1650 – 1735
39 ШУРЛАН МИЛОМИРКА проф.раз
наставе
Петак 1140-1225 1650 – 1735
40 ШЕШУМ МАРИЈА проф.раз
наставе
Уторак 950 – 1035 1450-1535

Предметни наставници

Редни
број
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
НАСТАВНИКА
Задужење Време пријема
Дан у недељи Пре подне После подне
1 БОРТНИК СНЕЖА наставник
математике
Четвртак 1050 – 1135 1650 – 1735
2 БОЖИЋ СЛОБОДАН наставник
физике
Среда 0950 – 1035 1550 – 1635
3 БОЖИЋ ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРИЦА наставник
физике
Среда 1050 – 1135 1650 – 1735
4 БОСНИЋ МАЈА наставник
информатике
Понедељак 0950 – 1035
5 ВАСИЋ РАДМИЛА наставник
немачког ј.
Четвртак 0950 – 1035 1550 – 1635
6 ВОЈНОВИЋ ЗВЕЗДАНА наставник
енглеског ј.
Среда 1230-1315 18.30-19.15
7 ВУЈОВИЋ ГОРДАНА наставник
српског ј.
Среда 0950 – 1035 1550 – 1635
8 ВУЧКОВИЋ СМИЉКА наставник
српског ј.
Петак 0950 – 1035 1550 – 1635
9 ГАВРИЛОВИЋ ДАНИЦА наст.тех.
Обр.
Уторак 1050 – 1135 1650 – 1735
10 ГОВОРЧИН ЈОВАНА наставник
енглеског ј.
Петак 1050 – 1135 1650 – 1735
11 ЈЕЛОВАЦ БАРБАРА наставник
српског ј.
Среда 1050 – 1135 1650 – 1735
12 ДАКИЋ ШУШЊЕВИЂ
ДРАГАНА
наставник
српског ј.
Среда 1140-1225 1740-1825
13 ДЕЛИЋ НЕНАД наставник
физике
  парна среда 11.40-12.25
17.40-18.25
непарна понедељак
9.50-10.35-15.50-16.35
14 ДОБАНОВАЧКИ МИЛАН наставник
музичког
Четвртак 1050 – 1135 1550 – 1635
15 ДОБАНОВАЧКИ САВА наставник
географије
Среда 1035 – 1135 1535 – 1615
16 ЈАНКОВ ЉУБИЦА наставник
енглеског ј.
Уторак(парна)
четвртак(непарна)
1050 – 1135
9.50-10.35
1650 – 1735
15.50-16.35
17 ЈАНЧИЋ СНЕЖАНА наставник
географије
Понедељак
непарна смена
850 – 935 1450-1535
18 ЈЕЗДИМИРОВИЋ НАДА наставник
музичког
Уторак
непарна смена
1140-1225 1740-1825
19 ЈОЈИЋ ГОРАН наставник
физичког
Четвртак 1230-1315 18.30-19.15
20 КАТАНИЋ ДРАГИЦА наставник
немачког ј.
Среда 1140-1225 1740-1825
21 КОЛАРСКИ МИЛИЦА наставник
математике
Среда 1140-1225 1740-1825
22 ЛАЗИЋ БОЖЕНА наставник
грађанског
Уторак
парна
0950 – 1035 1550 – 1635
23 ЛОНЧАР НАТАША наставник
физичког
Четвртак 1050 – 1135 1550 – 1635
24 МАКСИЋ КАТАРИНА наставник
ликовног
Уторак 850 – 935 1450-1535
25 МАРКОВЉЕВ ИВАНА наставник
историје
Понедељак 1140-1225 1740-1825
26 МАРИЋ ДОБРО наставник
ликовног
Четвртак 9.00-9.35 15.00-15.45
27 МАТИЋ МАЈА наставник
ликовног
Среда 13.15 19.15
28 ЧОКАНИЦА СРЂАН наставник
физичког
Уторак 1140-1225 1740-1825
29 МИХАЉИЦА НЕБОЈША наст.тех.
Обр.
Уторак 1140-1225 1740-1825
30 МЛАДЕНОВ ДРАГАНА наставник
математике
Понедељак
парна смена
1140-1225 1740-1825
31 МИЈАТОВИЋ БИЉАНА наставник
математике
Уторак 850 – 935 1450-1535
32 МУЧИБАБИЋ ЉИЉАНЉ наставник
математике
Уторак 950 – 1035 1450-1535
33 НИКОЛЕТИЋ ЈОВАНА наставник
географије
Среда 850 – 935 1450-1535
34 ПАЛОЦ ЋИРИЋ ЕДИТ наставник
енглеског ј.
Четвртак 1140-1225 1740-1825
35 ГАШИЋ ДАНИЈЕЛА наставник
веронауке
Понедељак 950 – 1035 1450-1535
36 ПОПОВ МАРИНА наставник
немачког ј.
Понедељак
непарна смена
950 – 1035 1550 – 1635
37 ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДРА наставник
биологије
  уторак непарна10.50-11.35
16.50-17.35
среда парнасм.
11.40-12.25
17.40-18.25
38 ПАНИЋ ДУШАН наставник
историје
Среда 1140-1225 1740-1825
39 ПИЛИПОВИЋ ТАТЈАНА наставник
српског ј.
Понедељак 950 – 1035 1550 – 1635
40 ЧЕРЕВИЦКИ ТАЊА наставник
историје
Понедељак
непарна смена
1050 – 1135 1650 – 1735
41 РАДЕКА МАРГИТА наставник
хемије
Уторак
непарна смена
950 – 1035 1550 – 1635
42 РАДОМИРОВИЋ
ДАЛИБОРКА
наставник
хемије
Понедељак 1050 – 1135 1650 – 1735
43 РАКОВИЋ СВЕТЛАНА наставник
енглеског ј.
Понедељак 1050 – 1135 1650 – 1735
44 БАЈАТ СНЕЖАНА наставник
енглеског ј.
Уторак 1140-1225 1650 – 1735
45 РИКАНОВИЋ ОЛГИЦА наставник
информатике
Четвртак
преподне
950 – 1035
46 САВИЋ ТОМИСЛАВ наставник
физичког
Четвртак 1050 – 1135 1650 – 1735
47 СЕЛАКОВИЋ ДОБРИНА наставник
физичког
     
48 СТАВРИЋ СЕЊА наставник
биологије
Четвртак 1140-1225 1740-1825
49 СМИЉАНИЋ НАТАША наст.тех.
Обр.
Среда
непарна смена
1050 – 1135 1650 – 1735
50 СТАКИЋ КОЗЛОВАЧКИ
ЈАДРАНКА
наст.тех.
Обр.
Уторак 1050 – 1135 1650 – 1735
51 СТАНКОВИЋ ГОРДАНА наставник
математике
Понедељак 1050 – 1135 1650 – 1735
52 СТОЈАНАЦ МАРИНА   Уторак 1140-1225 1740-1825
53 СТРАЊАНАЦ МИЛОРАД наставник
математике
Понедељак 850 – 935 1450-1535
54 СТРУХАРИКОВА МИЛИНА наставник
слов.јез.
Петак 14.00-14.45 14.00-14.45
55 СТОЈЧИЋ ВЛАДИМИР наставник
веронауке
Уторак 950 – 1035 1550 – 1635
56 ТАМАШ ФИШЕР наставник
мађарског
Петак 850 – 935 1450-1535
57 ТРБОЈЕВИЋ МАРИЈА наставник
српског ј.
Четвртак 850 – 935 1450-1535
58 ШАКИЋ ЕРИКА наставник
немачког ј.
Петак 1050 – 1135 1650 – 1735
59 ШМИГИЋ АЛЕКСАНДРА наставник
географије
Четвртак 12.30-13.15 18.30-19.15
60 ТОМИЋ МАРИНА наставник
биологије
Четвртак 950 – 1035 1550 – 1635
61 ЛЕЈИЋ ВЕСЕЛИНКА наст.тех.
Обр.
Среда
непарна смена
1050 – 1135 1650 – 1735
62 САМОЛОВЧЕВ МИЛОШ наст.тех.
Обр.
Уторак
парна
850 – 935 1450-1535
63 КОЖУЛ ТАТЈАНА наставник
српског ј.
Четвртак 1140-1225 1740-1825
64 ВИДОВИЋ ТРНАВАЦ ДРАГИЦА наставик музичког Понедељак 950 – 1035 1550 – 1635
65 ЋОСИЋ ЈЕЛЕНА наставник
географије
Уторак
парна
950 – 1035 1550 – 1635