Обавештење – Инфо линија

Обавештавамо вас да је отворена Инфо-линија за родитеље- подршка инклузивном образовању. Инфо линија ће бити активна радним данима од 12.00 до 19.00 часова на тел. број 0800-100-121.

На телефонске позиве родитеља одговараће стручњаци из организације Иницијатива за инклузију Велики Мали одговараће на телефонске позиве родитеља и пружати информације о:

  • законским и подзаконским актима која подржавају инклузивно образовање и социјалну инклузију;
  • мерама и активностима које треба да обезбеде квалитетно образовање и васпитање деце/ ученика;
  • мерама додатне подршке за децу/ученике и породицу и начинима за њихово остваривање;
  • корисној литератури о инклузивном образовању и примерима добре праксе.

www.mpn.gov.rs/info-linija-za-roditelje-podrska-inkluzivnom-obrazovanju/