Избор средње школе

KAKO ИЗАБРАТИ СРЕДЊУ ШКОЛУ

Ближи се тренутак када треба да се определите за средњу школу.Одлука није једноставна и од Вас захтева посебно ангажовање у сагледавању својих интересовања, способности, жеља и могућности.

Док сте у претходном периоду размишљали о томе куда после основне школе, сусретали сте се са многим недоумицама и питањима. Имали сте прилику да добијете информације, поставите питања и разјасните недоумице у разговору са родитељима, одељенским старешином, педагогом или психологом школе.
Избор занимања одређује оно што ће чинити важан садржај вашег живота у наредне четири године, а можда и будућег живота. Зато не сме бити резултат недовољно промишљеног или случајног опредељења већ треба да буде донета уз уважавање најважнијих принципа избора занимања.

О чему је потребно водити рачуна када се опредељујете за средњу школу и смер у њој који ћете уписати?

Запитајте се:

1. Која су Ваша интересовања, склоности?

Да би човеку посао причињавао  задовољство, важно је да за тај посао показује посебно интересовање и склоност. Интересовање за оно што радимо један од предуслова успеха у послу. Када смо заинтересовани за неки садржај или активност, са лакоћом започињемо, истрајавамо и завршавамо исте и то треба имати на уму.  Важно  је да издвојите шири круг својих интересовања и више занимања за које показујете склоности и интересовња.

2. Које особине личности Вас карактеришу?

Размислите о себи и свом понашању, попричајте са блиским особама и уочићете да се у сличним ситуацијама слично понашате. Тада говоримо о особинама личности које су од велике важности за рад у различитим занимањима. Поједине особине личности су од већег значаја него неке друге за успешно бављење одређеним занимањем (пр. лекар – саосећајност,спремност да се пружи помоћ, стрпљење, савесност, смиреност…; полицајац – одлучност, поузданост, савесност, сталоженост, присебност…; трговац – љубазност, стрпљење, комуникативност, услужност…). Постојеће особине личности се могу развијати током живота, а могу се донекле развити и неке које сада не поседујете.

3. Које су Ваше способности?

Способности представљају наше могућности да успешно обављамо одређене послове. Свако од нас поседује способности за обављање већег броја занимања, али нико није способан за све.  Добро размислите о својим способностима и имајте на уму да је усклађеност способности и занимања које одаберете веома важна јер уз потребан рад и труд само тако можете бити успешни и задовољни. На пример: размислите о томе како подносите физичко оптерећење, какве су вам здравствене способности и да ли су оне препрека неким пословима, да ли поседујете спретност руку и прстију, да ли се са лакоћом сналазите у простору, разумете ли лако принципе рада машина и уређаја, како се сналазите са речима, а како са величинама, количинама и бројевима.  Такође треба знати да се способности могу развијати до извесне границе.

4. Који су захтеви занимања?

Захтеви занимања су заправо неопходни услови који треба да буду испуњени како би се особа успешно бавила одређеним занимањем. Када сте сагледали све претходно, размислите – који су захтеви ширег круга занимања  која Вас интересују и да ли можете одговорити  тим захтевима?

5. Да ли сам добро информисан?

Информишите се о следећем:  које све средње школе постоје у Вашем граду и околини, који су смерови заступљени у њима и где се налазе те школе; који се наставни предмети изучавају, да ли се изводи, где и колико је заступљена практична настава? За занимања која сте издвојили, потрудите се да прикупите што детаљније информације. Распитајте се о његовим специфичним захтевима и радним операцијама, условима за рад, могућностима запослења, могућностима за стручно усавршавање и напредовање, о томе како можете стечено знање и вештине искористити за обављање других послова и о свему што Вас интересује. Било би пожељно поразговарати са неким ко се већ бави тим занимањем па Вам може пружити детаљне информације које ће Вам бити од користи. Користите све доступне изворе информација: интернет, информатор, посетите Дан отворених врата у одређеној средњој школи и/или организовану презентацију те школе и сл. Што детаљније упознате ова занимања, ваша одлука ће бити темељније заснована и реалнија.

Надамо се да ће Вам  овај текст дати потребне смернице за размишљање на тему избора будућег занимања.  За све додатне информације и савете можете се обратити стручној служби школе.

Подсећамо Вас да се људи међусобно разликују, да нису сви подједнако способни за све и да зато приликом избора занимања треба да поведете рачуна о томе да оно треба да одговара ВАМА – Вашим способностима, особинама личности и интересовањима.