Деца уче од начина на који живе

ДЕЦА УЧЕ ОД НАЧИНА НА КОЈИ ЖИВЕ

ДЕТЕ КОЈЕ ЖИВИ СА ПОДСМЕХОМ

УЧИ ДА БУДЕ СТИДЉИВО.

ДЕТЕ КОЈЕ ЖИВИ СА ЗАМЕРКАМА

УЧИ ДА ОСУЂУЈЕ ДРУГЕ.

ДЕТЕ КОЈЕ ЖИВИ СА НЕПОВЕРЕЊЕМ

УЧИ ДА ПОДВАЉУЈЕ.

ДЕТЕ КОЈЕ ЖИВИ ДА ЉУБАВЉУ

УЧИ ДА ВОЛИ.

ДЕТЕ КОЈЕ ЖИВИ СА ОХРАБРЕЊИМА

УЧИ СЕ ПОВЕРЕЊУ.

ДЕТЕ КОЈЕ ЖИВИ СА ИСТИНОМ

УЧИ СЕ ПРАВДИ.

ДЕТЕ КОЈЕ ЖИВИ СА ПОХВАЛАМА

УЧИ СЕ ДА ПОШТУЈЕ.

ДЕТЕ КОЈЕ ЖИВИ СА ЗНАЊЕМ

УЧИ СЕ МУДРОСТИ.

ДЕТЕ КОЈЕ ЖИВИ СА СРЕЋОМ

ПРОНАЋИ ЋЕ ЉУБАВ И ЛЕПОТУ.