Јавне набавке

March 8, 2019

ЈНМВ 2/2018

Позив Конкурсна документација
March 8, 2019

Обавештење ЈНОП 8/2017

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
March 8, 2019

Одлука ЈНОП 8/2017

Одлука
March 8, 2019

ЈНОП 8/2017 допуна

Допуна конкурсне документације Измењена конкурсна документација
March 8, 2019

ЈНОП 8/2017 измена

Обавештење о изменама Измењена конкурсна документација
March 8, 2019

ЈНОП 8/2017

Обавештење о изменама Измена конкурсне документације