Јавне набавке

March 25, 2015

Одговор на питање јавне набавке JNOP 3/2015

Сазнај више
March 23, 2015

Питања и одговори у отвореном поступку јавне набавке 3/2015

Сазнај више
March 18, 2015

Завршни рачун

Завршни рачун
March 17, 2015

Јавне набавке средства за хигијену

Обавештење
February 27, 2015

Позив за подношење понуда у отвореном поступку

Позив Конкурсна документација
February 16, 2015

Конкурсна документација за јавну набавку добара –средства за хигијену ЈНМВ – 2/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА