Јавне набавке

June 19, 2020

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-НАБАВКА РАДОВА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ НА ОБЈЕКТУ ЈНМВ – 06/2020

10. IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ново
June 19, 2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈНМВ 06/2020

9. OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA
June 19, 2020

Додатне информацијe/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – Текуће одржавање на објекту – Молерско фарбарски радови ЈНМВ 06/2020

8. Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije ново
June 12, 2020

ЈНМВ 6/2020

Poziv za podnošenje ponuda JNMV-6-20204. KD TOZA (1)
March 26, 2020

ЈНМВ 3/2020.

3. КД Светозар Марковић Тоза – модел 4. Позив за подношење понуда
March 9, 2020

Добро нам дошли, драги прваци!

План реализације радионице План реализације родитељи