Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности јнмв 02/2019

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности јнмв 02/2019