Позив за подношење понуда у отвореном поступку

Позив за подношење понуда у отвореном поступку