Одговор на питање јавне набавке JNOP 3/2015

Одговор на питање јавне набавке JNOP 3/2015