Обавештење о продужењу рока за понуду за ЈНМВ 01/2019

Обавештење о продужењу рока за понуду за ЈНМВ 01/2019