Обавештење о закљученом оквирном споразуму у поступку ЈН ОП 3/2015