Конкурсна документација за јавну набавку добара – материјал за образовање и административни материјал ЈНМВ – 1/2015