Педагошко – психолошка служба

Педагошко психолошка служба
Стојана Јованов педагог
Петар Лекић педагог
Сандра Цвјетићанин психолог
Јелена Обренов психолог