Обавештење

Поштовани родитељи,
продужени боравак почиње са радом 01.09.2020. године за све ученике првог и другог разреда који су добили одобрење од стране школе.
Уважавајући све организационе и епидемиолошке мере школа ће за потребе боравка додатно проширити просторне и људске ресурсе.
Молимо Вас, да до понедељка 31.08. до 12 h доставите школи потврду издату од стране послодавца којом доказујете да оба родитеља морају да обављају послове у седишту или другим пословним и организационим јединицама. Потврда треба да садржи и контакт послодавца.
Потврде ( за оба родитеља ) можете доставити лично или путем мејла [email protected] са напоменом имена и презимена детета и одељења.

Управа школе