Uređenje školskog dvorišta

Uređenje školskog dvorišta

Škola je u saradnji sa Gradskim zelenilom uredila školsko dvorište na taj način što su posečena stara stabla i posađena nova.