Обавештење за продужени боравак

ОШ „Светозар Марковић Тоза“
Јанка Чмелика 89, Нови Сад
021/512-231

Поштовани родитељи,
Отворен је конкурс за упис ученика у продужени боравак за школску 2020/2021, који ћe трајати од 1.06.2020. до 28.06.2020. За бдуће ученике другог разреда и од 01.06.2020. до 20.07.2020. за будуће прваке.
Накнадна достава документације неће бити могућа. Документацију је могуће предати на шалтеру школе за будуће прваке. Родитељи ученика другог разреда, документацију могу предати својим учитељицама.
Бодовање за упис у продужени боравак
1. Деца запослених родитеља
• Запослен један родитељ (20 бодова )
• Запослена оба родитеља (40 бодова)
 ДОКАЗ: Потврда о запослењу
2. Број деце у примарној породици
• Треће и свако наредно дете у примарној породици
(30 бодова)
 ДОКАЗ: Фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу,
3. Деца чија су браћа или сестре већ уписане у продужени боравак (5 бодова)
 ДОКАЗ: Потврда о похађању продуженог боравка увидом у педагошку документацију
4. Присутност у претходној школској години
• 0-14 недеља – 5 бодова
• 15 и више недеља – 10 бодова
 ДОКАЗ: Увид у педагошку документацију, након завршетка школске године и није потребно доносити

Првенство при упису у продужени боравак имају деца из осетљивих група и изузета су из система бодовања према следећим критеријумима:
5. Деца самохраних родитеља
 ДОКАЗ: фотокопија пресуде о разводу брака, одлука надлежног органа о вршењу родитељског права , извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло
6. Деца тешко оболелих родитеља
 ДОКАЗ: Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља
7. Деца из социјално нестимулативних средина
 ДОКАЗ: Решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
8. Деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 ДОКАЗ: Решење Центра за социјални рад

Број ученика у продуженом боравку је ограничен. Прелиминарни резултати конкурса ће бити објављени до 10.07.2020.

Leave a Comment

Your email address will not be published.