ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

            

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШК.2020/2021.ГОДИНУ

Министарство просвете Републике Србије и ове школске године планира да у оквиру Пројекта набавке уџбеника и других наставних средстава за ученике основних и средњих школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства.

Право на бесплатне уџбенике стичу ученици по следећим основама:

  1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица( примаоци новчане социјалне помоћи)
  2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом(који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану)
  3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад НЕ ОСТВАРУЈУ по индивидуалном образовном плану, али имају потребе за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо)
  4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  1. За ученике, социјално/материјално угрожених породица – примаоце социјалне помоћи – ОВЕРЕНО РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПРАВО НА ОСТВАРИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ.
  2. За ученике који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања(основна, средња школа и факултет) – ПОТВРДУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ УСТАНОВЕ О СВОЈСТВУ УЧЕНИКА ОДНОСНО СТУДЕНТА. Потврде о редовном школовању се прилажу за свако дете.
  3. За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основошколско образовање и васпитање стичи по индивидуалном образовном плану(ИОП 1 и ИОП 2), није потребна посебна документација. За ове ученике учитељи и наставници достављају списак са именима и разредом . Посебно нагласити да ли дете ради по ИОП 1 или ИОП 2 програму.

ВАЖНО – ОДНОСИ СЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПО СВИМ ОСНОВАМА:

 

Потребну документацију за бесплатне уџбенике будућих првака родитељи доносе у школу до 25.6.2020.године у периоду од 8.00 до 12.00 часова помоћнику директора или секретару школе.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.