Конкурс за боравак

Конкурс за боравак

Поштовани родитељи,

Отворен је конкурс за упис ученика у продужени боравак за школску 2021/2022., који ћe трајати до 01.06.2020. године.

 Документацију је могуће предати секретарици (преко пута зубарске амбуланте) у следећим терминима:

Понедељак, среда, петак – од 8.00 до 14.00

Уторак и четвртак – од 14.оо до 19.00

Бодовање за упис у продужени боравак

 1. Деца запослених родитеља
 • Запослен један родитељ(20 бодова )
 • Запослена оба родитеља (40 бодова)
 • ДОКАЗ: Потврда о запослењу
 1. Број деце у примарној породици
 • Треће и свако наредно дете у примарној породици

(30 бодова)

 • ДОКАЗ: Фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу,
 1. Деца чија су браћа или сестре већ уписане у продужени боравак (5 бодова)
 • ДОКАЗ: Потврда о похађању продуженог боравка увидом у педагошку документацију

 

Првенство при упису у продужени боравак имају деца из осетљивих група и изузета су из система бодовања према следећим критеријумима:

 1. Деца самохраних родитеља
 • ДОКАЗ: фотокопија пресуде о разводу брака, одлука надлежног органа о вршењу родитељског права , извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло
 1. Деца тешко оболелих родитеља
 • ДОКАЗ:Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља
 1. Деца из социјално нестимулативних средина
 • ДОКАЗ: Решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
 1. Деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
 • ДОКАЗ: Решење Центра за социјални рад

 

 

Број ученика у продуженом боравку је ограничен, прелиминарни резултати конкурса ће бити објављени до 1.07. 2021.