ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ У ВЕЗИ ПОСТУПАЊА ПРИЛИКОМ УПУЋИВАЊА ДЕЦЕ У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК, ПОЧЕВШИ ОД 11. МАЈА 2020.

ПРЕ УПУЋИВАЊА ДЕЦЕ У ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК, РОДИТЕЉИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВЕ ПОТВРДЕ ОД ПОСЛОДАВЦА ДА ЈЕ ЊИХОВ РАД НЕОПХОДАН ВАН КУЋЕ, ОДНОСНО ДА НЕ МОГУ ДА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ КОД КУЋЕ. БЕЗ ОВЕ ПОТВРДЕ НИ ЈЕДНО ДЕТЕ НЕЋЕ МОЋИ ДА КОРИСТИ УСЛУГЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА.

 

  • Родитељи приликом доводђења детета у боравак мора да носи маску и рукавице.
  • Родитељи не треба да улазе у школу како при довођењу, тако и у прихвату деце на крају дана (учитељ у боравку је задужен за пријем детета, као и за његово позивање када родитељ дође по дете)
  • Пријем деце биће организован испред уласка у просторије школе.
  • Родитељи и други законски заступници детета при довођењу деце или одласку из установе задржавају међусобну удаљеност 2 метра.
  • Родитељи могу доводити децу у целодневни боравак радним даном најраније у 7.30, а по ученике могу доћи најкасније у 16.30 часова.
  • Родитељ треба да обавести учитеља у боравку о доласку ученика за сваки наредни дан (уписиваће на папиру који ће бити постављен на улазу у школу).
  • Свакодневно пре доласка у школу, родитељ је дужан да детету и себи измери температуру и да у случају повишене темпертатуре не доводи дете у школу, и о томе обавести директора школе.
  • Ученици који бораве у продуженом боравку не могу кући одлазити без родитеља.
  • Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи.
  • Родитељи треба да спакују детету ужину и/или суви оброк у складу са потребама и навикама деце.

Leave a Comment

Your email address will not be published.