Предметна настава

Наставници предметне наставе
Снежана Бајат проф.енглес.јез.
Звездана Војновић проф.енглес.јез.
ТањаКнежевић проф.енглес.јез.
Едит Палоц Ћирић проф.енглес.јез.
Светлана Раковић проф.енглес.јез.
Драгана Милованчев проф.енглес.јез.
Јована Говорчин проф.енглес.јез.
Драгица Катанић проф.немач.јез.
Радмила Васић проф.немач.јез.
Ерика Шакић проф.немач.јез.
Марина Попов проф.немач.јез.
СмиљкаВучковић проф.српског јез.
Милица Ђокић проф.српског јез.
Драгана Дакић Шушњевић проф.српског јез.
Татјана Кожул проф.српског јез.
Татјана Пилиповић проф.српског јез.
Марија Трбојевић проф.српског јез.
Гордана Вујовић проф.српског јез.
Александра Т. Сумзер проф.мате матике
Снежана Бортник проф. математике
Милица Коларски наст. математике
Љиљана Мучибабић наст. математике
Ђорђе Југовић проф. математике
Диана Попић проф. математике
Маја Дракулић проф.физике
Тања Н. Пивнички проф.физике
Слободан Божић проф.физике
Далиборка Радомировић проф. хемије
Маргита Радека проф. хемије
Катарина Максић проф. лик.култ.
Јасмина Ковачевић Кнежевић проф. лик.култ.
Добро Марић проф. лик.култ.
Томислав Савић проф. физ. вас.
Добрина Селаковић проф. физ. вас.
Горан Јојић проф. физ. вас.
Наташа Лончар проф. физ. вас.
Срђан Чоканица проф. физ. вас.
Марина Мишчевић проф. биологије
Сења Ставрић проф. биологије
Александра Поповић проф. биологије
Веселинка Лејић проф. ТИО
Јадранка Станкић Козловачки проф. ТИО
Небојша Михаљица проф. ТИО
Радмила Јојић проф. ТИО
Милош Самоловчев проф. ТИО
Наташа Смиљанић проф. ТИО
Јована Николетић проф.географије
Александра Шмигић проф.географије
Сава Добановачки проф.географије
Снежана Јанчић проф.географије
Јелена Ћосић проф.географије
Мирослав Томић проф.историје
Ивана Марковљев проф.историје
Душан Панић проф.историје
Ана Станојевић проф.историје
Нада Јездимировић проф.муз.културе
Милан Добановачки проф.муз.културе
Ивана Петровић проф.муз.културе
Тамаш Фишер проф.мађ.језика
Марија Кукучка Супекoвa проф. слов. језика
Ана-Марија Рац проф. русин. јез
Данијела Гашић наст.веронауке
Владимир Стојчић наст.веронауке
Срђан Стевановић наст.веронауке
Божена Лазић наст.грађ.васп.
Олгица Рикановић проф.информатике
Маја Боснић проф.информатике
Меланија Римар наст.веронауке