Предметна настава

Наставници предметне наставе
Снежана Бајат проф.енглес.јез.
Звездана Војновић проф.енглес.јез.
Љубица Јанков проф.енглес.јез.
Едит Палоц Ћирић проф.енглес.јез.
Светлана Раковић проф.енглес.јез.
Драгана Милованчев проф.енглес.јез
Јована Говорчин проф.енглес.јез
Драгица Катанић проф.немач.јез.
Радмила Васић проф.немач. јез.
Ерика Шакић проф. немач.јез.
Марина Попов проф. немач.јез.
Смиљка Вучковић проф.српског јез.
Барбара Јеловац проф. српског јез.
Драгана Дакић Шушњевић проф. српског јез.
Татјана Кожул проф. српског јез.
Татјана Пилиповић проф. српског јез.
Марија Трбојевић Проф.српског јез.
 Гордана Вујовић Проф. српског јез
Бојана Лучић проф. српског јез.
Биљана Мијатовић проф. математике
Снежана Бортник проф.математике
Милица Коларски наст.математике
Љиљана Мучибабић наст.математике
Гордана Станковић проф. математике
Милорад Страњанац проф. математике
Драгана Младенов наст. математике
Ненад Делић проф. физике
Зорица Божић Димитријевић проф. физике
Слободан Божић проф. физике
Далиборка Радомировић проф. хемије
Маргита Радека проф. хемије
Катарина Максић проф. лик.култ.
Маја Матић проф. лик.култ.
Јасмина Ковачевић Кнежевић проф. лик.култ..
Добро Марић проф. лик.култ.
Томислав Савић проф. физ. вас.
Добрина Селаковић проф. физ. вас.
Горан Јојић проф. физ. вас.
Наташа Лончар проф. физ. вас.
Срђан Чоканица проф. физичког вас
Марина Томић проф. биологије
Сења Ставрић проф.биологије.
Александра Поповић проф.биологије
Марина Стојанац проф.биологије
Веселинка Лејић проф ТИО
Јадранка Станкић Козловачки проф.ТИО
Небојша Михаљица проф.ТИО
Даница Гавриловић проф.ТИО
Милош Самоловчев проф.ТИО
Наташа Смиљанић проф.ТИО
Јована Николетић проф.географије
Александра Шмигић проф. географије
Сава Добановачки проф. географије
Снежана Јанчић проф. географије
Јелена Ћосић проф. географије
Ивана Марковљев проф.историје
Душан Панић проф.историје
Тања Черевицки проф.историје
Нада Јездимировић проф. муз. културе
Милан Добановачки проф. муз. културе
Драгица Видовић Трновац проф. муз. културе
Тамаш Фишер проф.мађ.језика
Милина Струхарик проф. слов. језика
Ана-Марија Рац проф. русин. јез
Данијела Гашић наст.веронауке
Владимир Стојчић наст.веронауке
Срђан Стевановић наст.веронауке
Божена Лазић наст.грађ.васп.
Олгица Рикановић проф.информат
Маја Боснић проф.информат